โอนย้ายบัญชีผู้ใช้งาน

บุคลากร

 

ดำเนินการ

นักศึกษา

 

ดำเนินการ
 
บุคลากร

สำหรับบุคลากร ที่มีอีเมลมหาวิทยาลัยในรูปแบบ xxx@kmutnb.ac.th หรือ ชื่อผู้ใช้งานสำหรับระบบส่งเกรดออนไลน์

 1. คลิกโอนย้ายบัญชีบุคลากรจากแถบเมนูด้านซ้าย หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/personnel/login
 2. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่สามารถใช้งานได้ จากบัญชีผู้ใช้งานดังนี้
 3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิด แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล คลิกปุ่มต่อไป
 5. กรอกอีเมลที่ต้องการสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 6. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 7. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอ่านเงื่อนไขการใช้งาน ให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อแก้ไข หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มตกลง
 8. รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสถานะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ โดยไม่จำเป็นต้องรีเฟรซเบราว์เซอร์
 9. เมื่อระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทดสอบการทำงานของบัญชีผู้ใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
หมายเหตุ รหัสผ่านสำหรับอีเมลมหาวิทยาลัยเดิม (xxx@kmutnb.ac.th) จะยังไม่เปลี่ยนตามในขณะนี้

นักศีกษา

นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาตั้งแต่ 58 ลงไป (58,57,56 ...) หรือชื่อผู้ใช้งานรูปแบบ s5yxxxxxxxxxxx สามารถโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งานเดิม มาใช้งาน ICIT Account เพื่อการใช้งานที่ครอบคลุมมากกว่า โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งานจากแถบเมนูด้านซ้าย หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/personnel/index
 2. เลือกเมนูนักศึกษา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/student/login
 3. เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งาน
 4. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ที่สามารถใช้งานได้ จากบัญชีผู้ใช้งานดังนี้
 5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล คลิกปุ่มต่อไป
 6. กรอกอีเมลที่ต้องการสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 7. กรอกรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการใช้งาน คลิกปุ่มต่อไป
 8. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และอ่านเงื่อนไขการใช้งานให้ครบถ้วน หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้คลิกปุ่มย้อนกลับเพื่อแก้ไข หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้คลิกปุ่มตกลง
 9. รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสถานะการสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ โดยไม่จำเป็นต้องรีเฟรซเบราว์เซอร์
 10. เมื่อระบบสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทดสอบการทำงานของบัญชีผู้ใช้งาน และตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
หมายเหตุ รหัสผ่านที่กำหนดใหม่จะรวมถึงรหัสผ่านที่ใช้ในระบบประเมินการสอนด้วย