กู้คืนชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

 1. ใช้ขั้นตอนการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน โดยการคลิกเลือกการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน จากเมนูด้านขวา หรือคลิกลิงก์ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index
 2. เลือก ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
 3. กรอกข้อมูลสำหรับการกู้คืนบัญชีผู้ใช้งาน แล้วคลิกปุ่มตกลง
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

รูปแบบชื่อบัญชีผู้ใช้งาน

 • Personel account (บุคลากร): ชื่อ + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icita
 • Retirement account (ผู้เกษียณอายุ): ชื่อ + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icita
 • Student account (นักศึกษา): s + รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง s5902041520261
 • Exchange student account (นักศึกษาแลกเปลี่ยน): s + รหัสนักศึกษา ตัวอย่าง s2017101100001
 • Temporary account (อาจารย์พิเศษ): ชื่อ + . (Dot) + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icit.a
 • Guest account (ผู้ใช้งานชั่วคราว): ชื่อ + _ (Underscore) + นามสกุล(ตัวแรก) ตัวอย่าง ICIT ACCOUNT = icit_a
 • Event account (กิจกรรม): ชื่อกิจกรรม + [9999] ตัวอย่าง icit0001
 • Kiosk account (คีออส): ชื่อ + เลขประจำตัวประชาชน(4 ตัว) ตัวอย่าง icit5489
กู้คืนชื่อบัญชีผู้ใช้งาน
(รูปแบบวันที่ 2016-12-31)
คลิกที่ภาพ เพื่อเปลี่ยนรหัสตรวจสอบ